ترجمه با کیفیت بسیار بالا در کمترین زمان

رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - نوذر عباسی

تاریخ:سه شنبه 8 دی 1394-11:25 ق.ظ

رزومه علمی آقای  نوذر عباسی (دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)

              

سوابق تحصیلی

                    · فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عرب  از دانشگاه بوعلی سینا  در مقطع کارشناسی به عنوان دانشجوی ممتاز دوره و با معدل 17:78

                    · فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عرب  از دانشگاه بوعلی سینا  در مقطع کارشناسی ارشد با معدل: 16:04

                    ·  دانشجوی ترم چهارم رشته زبان وادبیات عرب در دانشگاه سمنان در مقطع دکتری، معدل کل: 19:44

                    · سوابق آموزشی:

                    ·  تدریس درس (متون نظم1) و (متون نثر1) در دانشگاه سمنان به مدت دو ترم تحصیلی.

                    ·  تدریس دروس (درك وترجمه متون عربی) و (صرف و نحو)،  به ترتیب در دانشگاه پیام نور سمنان و نهاوند به مدت سه ترم.

سوابق پژوهشی

ü      ترجمه: كتاب  " الإمام علی فی فكر المسیحی المعاصر"  از راجی أنور هیفاء، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 1390

ü      ترجمه: کتاب "العبرات" از مصطفی لطفی منفلوطی، انتشارات دانشگاه اراک 1389

ü      تدوین: واژه نامه کتاب "الطب النبویّ" در بنیاد دائرة المعارف اسلامی، در مراحل ابتدایی نشر.

ü     مقاله: «لامیة العرب للشنفری بین الرفض والقبول»، مجلة أوراق فراتیة، العدد الثالث، السنة الخامسة، 2014م، صص 55- 64.

ü      مقاله: « امام علی(ع) و مدیریت عواطف در خطبه های (شقشقیه) و (جهاد) »، نشریه علمی پژوهشی «پژوهشنامه علوی»  شماره 11، سال 6.

ü      مقاله: « نقد و بررسی تزاحم تصاویر در اشعار منوچهری دامغانی و ابن خفاجه»،  مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی «علمی - پژوهشی»، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1394، صص 165-185.

ü     مقاله: « هوش هیجانی و مدیریت تضاد امام علی(ع) در آیینه­ی نهج البلاغه»،  مجله حدیث پژوهی ، در حال داوری.

ü     مقاله: «کشف أسالیب حسن الإقناع فی نهج البلاغة»، مجلة دراسات فی اللغة العربیة وآدابها، در حال داوری.

موضوع رساله:

·        کارشناسی ارشد: تحلیل کیفی بازتاب هوش هیجانی امام علی(ع) در خطبه های نهج البلاغه

·        دکتری: نقد و بررسی شیوه­های ترجمه استعاره در خطبه های نهج البلاغه (با نگاه تطبیقی به سه ترجمه شهیدی، جعفری، دشتی)

 ومن الله التوفیقُ
نوع مطلب : مترجم  رزومه  ترجمه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - دكتر علی ضیغمی

تاریخ:سه شنبه 8 دی 1394-12:04 ب.ظ
برخی از فعالیت های پژوهشی و اجرایی دکتر علی ضیغمی تا آبان ماه سال 1394:

الف: مقالات:

1-      چاپ مقالة علمی پژوهشی در شماره 8 مجلة انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی تحت عنوان «النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر» با همکاری دكتر شاكر العامری، (پاییز 1386).

2-     چاپ مقالة­ علمی پژوهشی در شماره 186 مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران،  تحت عنوان «الغزل و انعکاسه فی شعر إسماعیل صبری» با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی، (تابستان 1387).

3-     چاپ مقالة در شماره 67 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س) تحت عنوان « الحکمة فی معلقة طرفة بن العبد» با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی،(زمستان 1386) .

4-     چاپ مقاله در شماره 4 مجلة علمی و پژوهشی اللغة العربیة وآدابها دانشگاه پردیس قم تحت عنوان «الحکمة فی معلقة زهیر بن أبی سلمی» با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی، (زمستان 1385).

5-     چاپ مقاله در شماره 13 مجلة علمی پژوهشی دراسات فی اللغة العربیة وآدابها تحت عنوان: «تحلیل بلاغی لأسلوب العقّاد فی خطاب كتاب سارة» با همکاری دکتر محمود خورسندی ودکتر محمد خاقانی و خانم وجیهة السادات سید بکایی (بهار 1392).

6-     چاپ مقاله در مجله علمی تخصصی عروج اندیشه دانشگاه مذاهب اسلامی تحت عنوان «بررسی جایگاه ادبی امام علی علیه السلام وبیان صنایع بلاغی10 حکمت نخست نهج البلاغه»، 1390.

7-     چاپ مقاله «مجموعة صدی الحیاة التعلیمیة نقدا ودراسة»، در شماره 17 مجلة دراسات الأدب المعاصر جیرفت، با همکاری آقای سید علی رضا تقوی، 1393.

8-     چاپ مقاله «ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة»، در شماره 31 مجلة علمی پژوهشی «الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها»، با همکاری آقای رحیم کثیر و خانم امینه سلیمانی، (تابستان 1393).

9-     چاپ مقاله در شماره 19 مجله علمی پژوهشی دراسات فی اللغة العربیة وآدابها تحت عنوان: «كیف نكتب بحثا لمجلة دراسات فی اللغة العربیة وآدابها العلمیة المحكمة» (زمستان 1393).

10- چاپ مقاله در همایش ملی کارآفرینی وتجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان با همکاری آقای سیدعلی رضا تقوی تحت عنوان «اینترنت ابزار کاریابی برای دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی» (زمستان 1393).

11- چاپ مقاله در همایش ملی کارآفرینی وتجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان با همکاری آقای بهروز حیدربکی تحت عنوان « نقش ترجمه عربی در ارز آوری برای کشور» (زمستان 1393).

ب: کتاب ها:

12- تألیف کتاب همراه شما در عراق در زمینة آموزش مکالمة عربی ولهجة عراقی به همراه سی دی صوتی با همکاری دكتر شاكر العامری، چاپ سوم انتشارات بوستان اندیشه، 139۴، سمنان.

13- تألیف کتاب ترجمه وشرح گزیده المجانی الحدیثة با همکاری آقای علی اکبر نورسیده،و چاپ دوم آن در انتشارات فقهی، 1389.

14-  تألیف کتاب الوجیز فی تاریخ الأدب العربی با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی و ویرایش آن در چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران مرکز، 1393.

15- تألیف کتاب مجموعه سؤالات طبقه بندی شده صرف ونحو عربی با همکاری آقای دکتر حبیب کشاورز، چاپ دوم انتشارات فقهی، 1393.

16-   تألیف کتاب دلیل المبادئ (حل التمارین مبادی العربیة ج 4) با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی ، انتشارات زوار، 1390.

17-   گردآوری و ترجمه کتاب «مجموعه داستان های زیبای دو زبانه» با همکاری آقای محمود مسلمی، انتشارات فقهی مشهد، 1392.

18-    ترجمه کتاب «تدریس فنون اللغة العربیة» تألیف د. علی أحمد مدكور با همکاری خانم سیده زبیده باقری، انتشارات مینوفر مشهد، 1394.

19-    ترجمه کامل جلد چهارم «المجانی الحدیثة» با همکاری دکتر سیدمحمد موسوی بفرویی، انتشارات دانشگاه سمنان، 1394.

 

ج: سایر فعالیت ها:

20- کسب رتبه نخست آزمون کارشناسی ­ارشد کشوری در سال­1385 و رتبه 2 آزمون دکتری دانشگاه تهران در سال 1387

21- تألیف سؤالات آزمون مترجمی وزارت امور خارجه، 1388.

22- طراحی سؤالات بخش ترجمه و تاریخ ادبیات آزمون های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی گاج، 1387 .

23- مترجم غیر رسمی چندین دار الترجمه در سطح تهران از سال 1385 تا 1390 از جمله «ایرانیان، میر پارس، فردا و...».

24- راهنمایی، مشاوره و داوری چندین پایان نامه در دورة تحصیلات تکمیلی.

25- تألیف چند جزوه آماده چاپ در زمینه فن ترجمه، مکالمه عربی و...

26- تدریس دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد در جهاد دانشگاهی و انجمن علمی دانشگاه های تهران و سمنان

27- داوری ده ها مقالة علمی پژوهشی برای مجلات مختلف عربی کشور.

28- مدیریت سایت سه زبانه مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام. رحماء (www.Rohama.org) بیش از 3 سال.

29- مترجم رسمی و همراه مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام در گردهمایی های مختلف بین المللی مجمع.

30- مدیر داخلی و مدیریت سایت مجلةدراسات فی اللغة العربیة وآدابها. (www.lasem.semnan.ac.ir)

31- مدیریت سایت انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. (www.iaall.ir) و(www.arabiciran.ir)

32-  معاونت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان از اردیبهشت ماه 1392 تا خرداد 1393

33-  مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان از خرداد 1393 تاکنون

34-  عضو هیأت مدیرة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در دورة چهارم آن.

35-      تدریس در دانشگاه های سمنان، تهران، امام صادق (ع)، فرهنگیان سمنان و... از سال 1387 تاکنون.

36-      دبیر علمی همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی، اسفندماه 1393 دانشگاه سمنان .

37-      و...

سایت شخصى دكتر على ضیغمى: www.zeighami.ir  -  www.zeighami.semnan.ac.ir نوع مطلب : مترجم  رزومه  ترجمه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - سید علی رضا تقوی

تاریخ:سه شنبه 8 دی 1394-10:46 ق.ظ

رزومه علمی سید علیرضا تقوی

 

·        سوابق تحصیلی وعلمی

دیپلم علوم انسانی از دبیرستان دهخدا   سمنان

کارشناسی زبان وادبیات عربی از دانشگاه سمنان / 1391 / دوره: روزانه

کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی از دانشگاه کاشان 1394/ دوره: روزانه

عنوان پایان نامه : واکاوی ترجمه عبارت های حصری سه جزء نخست قرآن کریم (با تکیه برترجمه امامی، بهرام پور، ومشکینی)

·       سابقه ترجمه ومشاوره

1.      اعزام به کشور عراق به عنوان مترجم همراه تیم مستند ساز شبکه افق، پاییز 1394.

2.      حضوردر ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان مترجم همراه، تهران، سالن اجلاس سران، مردادماه 1394.

3.      اقدام به ترجمه کتبی اعم از ترجمه سایت و.... ونیز تعریب متون فارسی. (تحویل ترجمه های ارسالی از نقاط مختلف کشور؛ تهران، اصفهان، مشهد، کاشان، خوزستان، سمنان و... )

4.      مشاوره آزاد پایان نامه های مرتبط با زبان وادبیات عربی وفارسی، و پیشنهاد موضوع به دانشجویان.

5.      مشاوره در فراگیری زبان عربی، مکالمه ، قواعد و...

·       کتب وتالیفات:

1.      المُحادَثة السَّهلَة (گفتگوی آسان به زبان عربی فصیح) ؛ اعظم نادعلی زاده سید علیرضا تقوی، با مقدمه واشراف علمی دکترعلی ضیغمی (استادیاردانشگاه سمنان)، تابستان 1394، چاپ شده در انتشارات مینوفرمشهد.

2.      ترجمه داستانهای دو زبانه عربی فارسی؛ علی ضیغمی (استادیاردانشگاه سمنان) سید علیرضا تقوی/ جلد دوم، دردست اقدام. تابستان سالهای 1393 و1394.

3.      تجوید نوین ویژه دانشجویان زبان عربی؛ سیدعلیرضا تقوی، سیدروح الله طاهری/ اتمام نگارش وبررسی برای ارسال به انتشارات.

·       مقالات:

1.      موتیف مرگ درشعرقیصرامین پور وفوزی المعلوف؛ محسن سیفی (استادیاردانشگاه کاشان) سیدعلیرضا تقوی / پذیرش وچاپ درهمایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان وارتباطات فرهنگی، بوشهر، اردیبهشت 1394.

2.      انعکاس شهید وشهادت درآینه سروده های فدوی طوقان؛ جواد جرنگیان - سیدعلیرضا تقوی؛ پذیرش وچاپ در همایش ملی ادب مقاومت وهنردانشگاه آزاد قم، تابستان 1394.

3.      مجموعة «صدی الحیاة» التعلیمیة، التعریف بها ونقدها؛ علی ضیغمی(استادیاردانشگاه سمنان) سیدعلیرضا تقوی / چاپ شده در فصلنامه دراسات الأدب المعاصردانشگاه آزاد جیرفت، سال پنجم، شماره17، بهار1392.

4.      اینترنت ابزارکاریابی برای دانشجویان زبان وادبیات عربی؛ سیدعلیرضا تقوی علی ضیغمی (استادیاردانشگاه سمنان)، پذیرش و چاپ در همایش ملی کارآفرینی وتجاری سازی رشته زبان وادبیات عربی، دانشگاه سمنان اسفند 1393.

5.      تراسل الحواس فی الشعرالمصری المعاصر؛ علی نجفی ایوکی (استادیاردانشگاه کاشان) سیدعلیرضا تقوی/ دردست داوری.

6.      واکاوی ترجمه عبارات حصری سه جزء نخست قرآن کریم (با تکیه برترجمه امامی، بهرام پور، مشکینی)، مقاله مستخرج از پایان نامه، دردست اقدام.

 ·       سابقه تدریس

1.      تدریس درس عربی پایه سوم راهنمایی، مدرسه علامه امینی سمنان، هشت ساعت درهفته، سال تحصیلی 1392- 1393

2.      تدریس درس عربی پایه هفتم وهشتم دوره متوسطه اول مدارس علامه امینی وهدف سمنان، شانزده ساعت درهفته، سال تحصیلی1393 1394

3.      تدریس درس عربی پایه های اول ودوم دبیرستان سرای دانش سمنان، هشت ساعت درهفته، سال تحصیلی 1393- 1394

4.      تدریس تجوید قرآن کریم در موسسه جامعة القرآن سمنان، 1393

5.      تدریس مکالمه عربی؛  عمومی (آموزشگاه زبان پویان سمنان ،ازسال 1391 تا اکنون) وخصوصی.

6.      تدریس در کلاس های کنکورعمومی وخصوصی.
نوع مطلب : مترجم  رزومه  ترجمه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان

تاریخ:پنجشنبه 6 آبان 1395-04:53 ب.ظ


لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان

جهت مشاهده رزومه مترجمین گروه روی نام شخص كلیک نمایید:

ت

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

1.       

دكتر علی ضیغمی

دکتری

2.       

دكترحبیب كشاورز

دکتری

3.       

رحیم كثیر

دانشجوی دکتری

4.       

نوذر عباسی

دانشجوی دکتری

5.       

زهرا بهشتی

دانشجوی دکتری

6.
علی­رضاخورسندیدانشجوی دکتری
7.
سعید زمانیکارشناسی ارشدمترجمی

8.       

سید علی رضا تقوی

کارشناسی ارشد

9.       

مسعود سلمانی حقیقی

کارشناسی ارشد مترجمی

10.
علی باقریکارشناسی ارشد

11.       

لقمان باش قره

کارشناسی ارشد

12.   

محمود مسلمی

کارشناسی ارشد

13.   

صغری دولتی

کارشناسی ارشدمترجمی

14.   

سید محمدجوادموسوی

کارشناسی ارشدمترجمی

15.   

اكبرزمانی

کارشناسی ارشد

16.
صلاح الدین عصمتی
کارشناسی ارشدمترجمی
17.
هادی پرهان
کارشناسی ارشد

لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان


نوع مطلب : مترجم  رزومه  اطلاعیه  ترجمه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


سایت مترجمان دانشگاه سمنان را محبوب کنید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو